นโยบาย

นโยบาย

๑. เร่งให้มีการพัฒนากลไกและระบบประกันคุณภาพการศึกษาสมัครเล่นเกมยิงปลา|เกมที่กำลังฮิตตอนนี้เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดหามาตรฐานการศึกษาของคณะสังคมศาสตร์

Share